Post-registration seminar - Studier på gastrostomier hos barns och deras komplikationer

  • Date: –14:00
  • Location: Akademiska sjukhuset Barnkirurgens bibliotek, ing 95/96, SV
  • Lecturer: Therese Hössjer
  • Organiser: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Contact person: Rolf Christofersson, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Seminarium

Huvudhandledare
Rolf Christofersson, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa (Johan Danielson ersätter inom kort)

Granskare
​​​​​​​Johan Ågren, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Examinator
Agneta Skoog Svanberg, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa