Halftime seminar - Social functioning and underlying visuoperceptual abilities in children born very preterm

  • Date: –15:00
  • Location: Kvinnokliniken, stora konferensrummet. Ing 95/96, Akademiska barnsjukhuset, NBV
  • Lecturer: Martin Johansson
  • Organiser: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Contact person: martin.johansson@kbh.uu.se
  • Halvtidsseminarium

 Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69112038101

Halvtidskommitté
Johan Lundin Kleberg, docent, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Matilda Frick, docent, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Karin Enskär, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

Huvudhandledare
Olga Kochukhova, docent, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Biträdande handledare

Lena Hellström Westas, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Cecilia Montgomery, PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet