Halftime seminar - Feeling better? A project about long-term postpartum depressive symptoms

  • Date: –13:00
  • Location: Gemzellsalen, Ingång 95/96 Akademiska sjukhuset
  • Lecturer: Karin Gidén
  • Organiser: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Contact person: emma.fransson@kbh.uu.se
  • Halvtidsseminarium

Zoom:  https://uu-se.zoom.us/j/66090233512

Halvtidskommitté
Katarina Wide, docent, CLINTEC, Karolinska Institutet

Ulf Jonsson, docent, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Ewa Andersson, PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Huvudhandledare
Emma Fransson, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet 

Biträdande handledare
Alkistis Skalkidou, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Stavros Iliadis, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet