Halftime seminar - Hypoxic ischemic encephalopathy – risk factors; intrapartum fetal heart rate surveillance and infant outcomes

  • Date: –16:00
  • Location: Gemzellsalen, Kvinnokliniken, Ingång 95/96 Akademiska sjukhuset, NBV
  • Lecturer: Anna Eliason Törn
  • Organiser: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Contact person: maria.jonsson@kbh.uu.se
  • Halvtidsseminarium

Halvtidskommitté
Mats Blennow Bohlin, professor, CLINTEC, Karolinska Institutet

Ewa Wiberg Itzel, docent, Institutionen för klinisk forskning och utbildning , Karolinska Institutet

Monica Cardell, PhD, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Huvudhandledare
Maria Jonsson, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Anna-Karin Wikström, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Susanne Hesselman, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Johan Ågren, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet