Halftime seminar - Separation in neonatal care

 Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/3083928733

Halvtidskommitté
Pia Lundqvist, docent, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet

Beatrice Kennedy, PhD, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet

Lisa Ljungman, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Huvudhandledare
Maria Grandahl, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Ylva Thernström Blomqvist, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Alkistis Skalkidou, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Barbro Diderholm, PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet