Rehearsal defence - Neuroimaging progesterone receptor modulation in patients with premenstrual dysphoric disorder

  • Date: –11:15
  • Location: Signifikansen, MTC huset
  • Lecturer: Elisavet Kaltsouni
  • Organiser: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Contact person: elisavet.kaltsouni@neuro.uu.se
  • Seminarium

Avhandlingens titel: Neuroimaging progesterone receptor modulation in patients with premenstrual dysphoric disorder

Huvudhandledare: docent Erika Comasco
Biträdande handledare: professor Inger Sundström Poromaa, professor Johan Wikström