Halftime seminar - Preeclampsia in relation to other cardiovascular diseases and the role of furan fatty acids

  • Date: –18:00
  • Location: Ulmstenssalen ingång 95/96 NB, Akademiska Barnsjukhuset
  • Lecturer: Inger Björk Ragnarsdóttir
  • Organiser: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Contact person: inger.bjork_ragnardottir@kbh.uu.se
  • Halvtidsseminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62836461218

Halvtidskommitté
Peter Bergsten, professor, Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala Universitet

Ängla Mantel, PhD, Enheten för klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet

 Caroline Lilliecreutz, docent, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet

Huvudhandledare
Anna-Karin Wikström, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Katja Junus, PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Tansim Akhter, PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Merit Kullinger, PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet