Halftime seminar - Hypoglykemi vid diabetes typ 1 – Hormonella mekanismer och potentiella interventionsbehandlingar

  • Date: –15:15
  • Location: Barnsjukhusets Konferensrum, Ing. 95, Akademiska sjukhuset
  • Lecturer: Henrik Hill
  • Organiser: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Contact person: henrik.hill@uu.se
  • Halvtidsseminarium

Halvtidskommitté

Britt Edén-Engström, docent, Institutionen medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Bengt von Zur-Muhlen, docent, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

 Martina Persson, docent, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Karolinska Institutet

Huvudhandledare
Daniel Espes, docent, Institutionen för medicinsk cellbiologi / Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Per-Ola Carlsson, professor, Institutionen för medicinsk cellbiologi / Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Inger Wahlström-Johnsson, PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet