Post registration seminar - Synpåverkan hos barn och ungdomar som behandlats för hjärntumör. Förekomst, betydelse för individen och möjlighet till behandling och rehabilitering

  • Date: –10:00
  • Location: Barnsjukhusets konferensrum, BV, ing. 95/96, Akademiska sjukhuset
  • Lecturer: Anna Nielsen Persson
  • Organiser: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Contact person: Karin Enskär, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Seminarium

Huvudhandledare
Karin Enskär, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Granskare
Gustaf Ljungman, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Examinator
Alkistis Skalkidou, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa