FAQ om studien

  • Kan jag ta provet när jag har mens?

Ja, provet kan tas även om du har mens eller flytningar.

  • Kan jag ta provet om jag är gravid?

Nej, du ska inte göra självprovtagning om du är gravid.

  • Hur vet jag att jag har tagit provet rätt?

Vid varje analys finns även en kontrollfunktion att rätt mängd material finns med i provet, så det är ingen risk att provsvaret blir negativt (ej påvisar virus) för att det är för lite material. Det är sällsynt att provet inte går att analysera.

  • Varför får jag inte veta vad det självtagna provet visade?

Proverna kommer inte att analyseras direkt efter provtagningen, utan de kommer att samlas in och analyseras löpande gruppvis under studiens gång. Du kan därför inte få svar på provet i rätt tid. Det är det kliniktagna provet som kommer att avgöra hur du följs upp efter din behandling.

  • Gör det ont att ta provet?

Det ska inte göra ont att ta provet. Gör det ont eller känns fel på något sätt, avsluta provtagningen och kontakta studieansvariga (se kontaktuppgifter).

Last modified: 2022-10-11