WHO collaborating center

KBH:s laboratorium på Rudbeck lab

KBH på Rudbecklaboratoriet

På Rudbecklaboratoriet bedriver Institutionen för kvinnors och barns hälsa forskning inom infertilitet, effekten av hormonstörande kemikalier, endometrios, polycystisk ovariesyndrom, gynekologisk cancer, human papillomvirus, malaria, samt kvinnans välmående under och efter graviditet. Effekten på mamma och barn vid tillstånd så som havandeskapsförgiftning, fetma och psykisk ohälsa under graviditet studeras. Laboratoriet är välutrustat med möjlighet för biokemiska och molekylärbiologiska analyser, cellodling och hormonanalyser. På laboratoriet finns professorer, forskare, en laboratorieingenjör, doktorander, och examensarbetare.

Verksamma forskargrupper är

Kontaktperson

Labföreståndare Theodora Kunovac Kallak

Klinisk forskningsmottagning UAS (KFM)

Klinisk forskningsmottagning (KFM) är en gemensam facilitet för forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Här finns utrustning för hantering och insamling av blodprover, vävnadsprover samt celler för vidare cellodling.  Vid KFM bedrivs kognitiva tester på vuxna och barn, ultraljudsundersökningar av blodkärl samt undersökningar av kroppssammansättning och energiomsättning i vila och vid fysisk aktivitet med hjälp av olika undersökningsmetoder. På KFM arbetar forskare, forskningssköterskor, doktorander och examensarbetare.

Kontaktpersoner

Roger Olsson
Susanne Lager
Marie Dahlbom

Senast uppdaterad: 2023-09-15