Projektdatabas för studenter

Forskningsprojekt lämpade för projektarbeten

Utbildning vid Kvinnors och barns hälsa (KBH)

Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa (KBH) bedriver undervisning inom program och fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Läkarstudenter tillbringar en termin vid KBH för studier i pediatrik, obstetrik och gynekologi. Blivande sjuksköterskor utbildas i pediatrisk och gynekologisk omvårdnad. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och barnmorskeprogrammet ger specialistkompetens inom pediatrisk omvårdnad respektive reproduktiv hälsa samt möjlighet till både yrkesexamen och magisterexamen. Samtliga dessa utbildningar innefattar självständigt arbete, verksamhetsförlagd utbildning, föreläsningar och seminarier. Delar av specialistsjuksköterskeutbildningen kan läsas på distans. Vid enheten för Internationell Mödra- och Barnhälsovård (IMCH) ges ett masterprogram i internationell hälsa samt delar av ett masterprogram i humanitärt bistånd. Förutom ovanstående program ges ett stort antal fristående kurser för bland annat biomedicinare, biomedicinska analytiker, logopeder, sjuksköterskor, barnmorskor och läkare samt inom internationell barnhälsovård, mödrahälsovård, humanitärt bistånd och nutrition.
 

Senast uppdaterad: 2022-02-09