Implementering av komplexa interventioner inom hälso- och sjukvård 7,5 ECTS

Kursplan