Forskningsspåret Reproduktion och utveckling

studenter i laboratoriemiljö

Forskningsspåret Reproduktion och utveckling startade den 27 oktober 2017 vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Forskningsspår är nya forskarutbildningskurser vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci på Uppsala universitet.

Kommande seminarier

29 november kl 12.15.

Catarina Cederveddoktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, presenterar sitt arbete "Alleviating anxiety in children with cancer facing radiotherapy. The creation of a serious game". 

Seminarier ges genom Zoom, kontakta moderator för länk. 

Temadagar i forskningsspåret

Temadag i forskningspåret Reproduktion och utveckling planeras den 8 december 13.00 till 16.00 i Rudbecksalen på Rudbecklaboratoriet. Mer information kommer inom kort. 

Forskarutbildningskurser

Forskningsspåret anordnar kursen Research in Reproduction and Development 1.5 ECTS vartannat år och planeras nästa gång 2024.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

Kunskap och förståelse

  • Beskriva grundläggande reproduktionsfysiologi, endokrinologi och barns utveckling
  • Beskriva olika forskningsmetoder som används inom forskningsområdet Reproduktion och utveckling.
  • Beskriv möjliga störfaktorer (confounders) och andra fallgropar inom fältet.
  • Identifiera etiska reflektioner inom forskningsområdet.

Färdigheter och förmågor

  • Att kombinera olika metoder för att konstruera en forskningsplan för en forskningsansökan, inom forskningsområdet Reproduktion och utveckling, där potentiella störfaktorer och etiska aspekter beaktas.

 Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Utvärdera och välja lämpliga forskningsmetoder för sitt eget forskningsämne.
  • Att göra en konstruktiv utvärdering av andra doktoranders forskningsansökningar.

 Kusen anordnades på campus 2018, via Zoom våren 2020 och sedan på campus under april 2022. 

Tidigare års kursutvärderingar

Seminarier

Seminarier annonseras till våra spårmedlemmar via vår e-postlista. Du kan också bli mottagare genom att anmäla ditt intresse till denna funktionsepost där du anger din e-postadress

Vi välkomnar forskningsseminarier från alla inom forskningsfältet Reproduktion och utveckling.. Är du en doktorand inom forskningsspåret som snart skall disputera eller är du en handledare som vill presentera egen forskning eller tipsa om en doktorand? Boka en tid genom att höra av dig till kursledaren Theodora Kunovac Kallak.

Senast uppdaterad: 2023-11-07