image reproduction and development

Forskningsspåret Reproduktion och utveckling startade den 27 oktober 2017 vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Forskningsspår är nya forskarutbildningskurser vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci på Uppsala universitet.

Kommande seminarier

26 augusti kl 14.00

Effect of phthalates on endometrial cells and receptivity

Nadja Visser, doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Plats

Seminarier ges via Zoom tillsvidare, kontakta Theodora för länk.

Seminarier

Seminarier annonseras till våra deltagare via vår e-postlista. Du kan också bli mottagare genom att skicka e-post till denna adress. Meddela i meddelandet vilken e-postadress du vill lägga till listan.

Vi välkomnar forskningsseminarier från alla inom forskningsfältet. Är du en doktorand inom forskningsspåret som snart skall disputera eller är du en handledare som vill presentera egen forskning eller tipsa om en doktorand? Hör av dig till kursledaren och boka en tid.

Forskarutbildningskurser

Den återkommande kursen Research in Reproduction and Development 1.5 ECTS gavs våren 2018 och via Zoom våren 2020.  För mer information läs gärna kursplanen och våra kursutvärderingar för 2018 och 2020.

Nästa kurs planeras att ges under 2022.

Temadagar i forskningsspåret

 2019 års temadag  "Start Up, what to consider when setting up a new study" var den 8 november och detaljerat program finner ni här.

Dagen innehöll

  • Lagstiftning för biobanker och provsamlingar
  • Information från Kliniskt forskningsmottaging (KFM)
  • Etiska aspekter om försummelse och ansvar
  • Datahanteringsplan
  • Datahantering vid Uppsala Universitet

Nästa temadag planeras i november 2020.