image reproduction and development

Forskningsspåret Reproduktion och utveckling startade den 27 oktober 2017 vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Forskningsspår är nya forskarutbildningskurser vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci på Uppsala universitet.

Kommande seminarier

26 Maj kl 12.15

Camilla Sköld, doktorand vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, presenterar

"Impact of pregnancies on ovarian cancer- Risk, prognosis and tumor biology"

Seminarier ges genom Zoom på grund av gällande restriktioner, kontakta Theodora för länk.

Seminarier

Seminarier annonseras till våra deltagare via vår e-postlista. Du kan också bli mottagare genom att skicka e-post till denna adress. Meddela i meddelandet vilken e-postadress du vill lägga till listan.

Vi välkomnar forskningsseminarier från alla inom forskningsfältet. Är du en doktorand inom forskningsspåret som snart skall disputera eller är du en handledare som vill presentera egen forskning eller tipsa om en doktorand? Hör av dig till kursledaren och boka en tid.

Forskarutbildningskurser

Den återkommande kursen Research in Reproduction and Development 1.5 ECTS gavs våren 2018 och via Zoom våren 2020.  För mer information läs gärna kursplanen och våra kursutvärderingar för 2018 och 2020.

Nästa kurs planeras att ges under 2022.

Temadagar i forskningsspåret

2020 års temadag  "Future directions of the Reproduction and Development Research Tack" hölls via zoom och fokuserade på kommande aktiviteter inom forskningsspåret.

Spårets doktorander är spridda ute i världen och inom Uppsala. För att möjliggöra nätverkande så kommer nästa års temadag fokusera på pågående doktorandprojekt inom spåret. Vid nästa temadag i juni 2021 så skall alla deltagande doktorander inom forskningsspåret dela med sig av sin forskning i en 10 minuters presentation.  

Fokus på kommande kurser kommer att vara datahantering inom stora datainsamlingar och studier.

Deltagare i 2020 års temadag.

Senast uppdaterad: 2021-03-02