image reproduction and development

Forskningsspåret Reproduktion och utveckling startade den 27 oktober 2017 vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Forskningsspår är nya forskarutbildningskurser vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci på Uppsala universitet.

Kommande seminarier

4 december kl 12.15

Fecundity among women with polycystic ovary syndrome

Sofia Persson, doktorand vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa.

Plats
Signifikansen, MTC-huset plan 1, Dag Hammarskjölds väg 14B

Seminarier

Hösten 2019 seminarier är planerade den 4 september, 9 oktober och den 4 december  kl 12.15-13.00.

Vi välkomnar forskningsseminarier från alla inom forskningsfältet. Är du en doktorand inom forskningsspåret som snart skall disputera eller är du en handledare som vill presentera egen forskning eller tipsa om en doktorand? Hör av dig till kursledaren och boka en tid.

Forskarutbildningskurser

Den första kursen inom forskningsspåret Research in Reproduction and Development 1.5 ECTS kommer att gavs den 21-23, 31 maj 2018. För mer information läs gärna kursplanen och kursutvärderingen.

Nästa kurs planeras att ges under 2020.

Temadagar i forskningsspåret

Välkomna till 2019 års temadag "Start Up, what to consider when setting up a new study" den 8 november. Detaljerat program finner ni här.

Dagen kommer att innehålla

  • Lagstiftning för biobanker och provsamlingar
  • Information från Kliniskt forskningsmottaging (KFM)
  • Etiska aspekter om försummelse och ansvar
  • Datahanteringsplan
  • Datahantering vid Uppsala Universitet

Datum: 8 november kl 10.00-16.00

Plats: Fåhræussalen, Rudbecklaboratoriet, C5 bv.

Anmälan: http://doit.medfarm.uu.se/kurt14697