Forskningsspåret Reproduktion och utveckling

studenter i laboratoriemiljö

Forskningsspåret Reproduktion och utveckling startade den 27 oktober 2017 vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Forskningsspår är nya forskarutbildningskurser vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci på Uppsala universitet.

Kommande seminarier

21 Juni kl 12.15.

Manon Dubol, forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, presenterar sitt arbete "Acute nicotine exposure blocks estrogen synthase availability in the brain of healthy women". 

Seminarier ges genom Zoom, kontakta moderator för länk. 

Temadagar i forskningsspåret

Temadag i forskningspåret Reproduktion och utveckling 2023 annonseras senare under året. 

2022 års temadag var

Sexual and reproductive Health and Rights with the lenses of Medical Humanities & Social Sciences -a way to get skilled in Critical Reading

Science has become modern society's foremost bearer of truth: "Science" = "truth". ‘Global Sexual and Reproductive Health and Rights’ is a rapid growing transdisciplinary area of interest not only at universities but in the society as whole. Thus, a wide range of claims-makers of the “truth” exist; from creating justice and saving the world to study reality and presenting results even if they go against other views. The seminar aims to discuss how and on what “scientific truths” rest on-ideology or empirical data? What potential impact does it have for research, teaching at higher education and professionalism in the health sector in a globalized society?

Moderator: Theodora Kunovac Kallak

Presenters-all from Uppsala University:

13.15 – 13.20 Welcome

13.20 – 14.00 Jameson Garland, Associate Professor and Senior Lecture in Family Law. Selection Bias in Retrospective Studies on Prior Gender Assignment Surgery on Intersex Children

14.00 – 14.30 Birgitta Essén, Professor of International Maternal and Reproductive Health. A critical analysis of The Lancet and the standard for medical science –the case of female circumcision

14.30 –15.00 Coffee and cake including time for discussion

15.00 – 16.00 Rosie Duivenbode, MSc, PhD Candidate. Between law and clinical practice: medical expertise and the unwanted consequences of female genital cutting legislation and policies. Including time for discussion

Forskarutbildningskurser

Forskningsspåret anordnar kursen Research in Reproduction and Development 1.5 ECTS vartannat år och planeras nästa gång 2024.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

Kunskap och förståelse

  • Beskriva grundläggande reproduktionsfysiologi, endokrinologi och barns utveckling
  • Beskriva olika forskningsmetoder som används inom forskningsområdet Reproduktion och utveckling.
  • Beskriv möjliga störfaktorer (confounders) och andra fallgropar inom fältet.
  • Identifiera etiska reflektioner inom forskningsområdet.

Färdigheter och förmågor

  • Att kombinera olika metoder för att konstruera en forskningsplan för en forskningsansökan, inom forskningsområdet Reproduktion och utveckling, där potentiella störfaktorer och etiska aspekter beaktas.

 Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Utvärdera och välja lämpliga forskningsmetoder för sitt eget forskningsämne.
  • Att göra en konstruktiv utvärdering av andra doktoranders forskningsansökningar.

 Kusen anordnades på campus 2018, via Zoom våren 2020 och sedan på campus under april 2022. 

Tidigare års kursutvärderingar

Seminarier

Seminarier annonseras till våra spårmedlemmar via vår e-postlista. Du kan också bli mottagare genom att anmäla ditt intresse till denna funktionsepost där du anger din e-postadress

Vi välkomnar forskningsseminarier från alla inom forskningsfältet Reproduktion och utveckling.. Är du en doktorand inom forskningsspåret som snart skall disputera eller är du en handledare som vill presentera egen forskning eller tipsa om en doktorand? Boka en tid genom att höra av dig till kursledaren Theodora Kunovac Kallak.

Senast uppdaterad: 2023-01-09