image reproduction and development

Forskningsspåret Reproduktion och utveckling startade den 27 oktober 2017 vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Forskningsspår är nya forskarutbildningskurser vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci på Uppsala universitet.

Kommande seminarier

26 Februari kl 12.15

Titel och talare meddelas inom kort.

Plats
Signifikansen, MTC-huset plan 1, Dag Hammarskjölds väg 14B

Seminarier

Våren 2020 seminarier är planerade den 26 februari, 25 mars, 29 april och den 27 maj kl 12.15-13.00.

Vi välkomnar forskningsseminarier från alla inom forskningsfältet. Är du en doktorand inom forskningsspåret som snart skall disputera eller är du en handledare som vill presentera egen forskning eller tipsa om en doktorand? Hör av dig till kursledaren och boka en tid.

Forskarutbildningskurser

Den första kursen inom forskningsspåret Research in Reproduction and Development 1.5 ECTS kommer att gavs den 21-23, 31 maj 2018. För mer information läs gärna kursplanen och kursutvärderingen.

Nästa kurs planeras att ges under juni 2020.

Temadagar i forskningsspåret

 2019 års temadag  "Start Up, what to consider when setting up a new study" var den 8 november och detaljerat program finner ni här.

Dagen innehöll

  • Lagstiftning för biobanker och provsamlingar
  • Information från Kliniskt forskningsmottaging (KFM)
  • Etiska aspekter om försummelse och ansvar
  • Datahanteringsplan
  • Datahantering vid Uppsala Universitet

Nästa temadag planeras i november 2020.