Intervju med andra års studenten Maria

Hej Maria! Du går just nu andra året på masterprogrammet i global hälsa. Varför har du valt att att studera global hälsa?

Jag har sedan tidigare en kandidatexamen i farmaci från Colombia och jag har erfarenhet av att arbeta inom den nationella och multinationella läkemedelssektorn i Colombia. Där utvecklade jag kunskap inom regleringsfrågor, hälsolagar och läkemedelssäkerhetsprocesser. Under mina år då jag arbetade inom läkemedelsindustrin fick jag möjlighet att delta i möten med patienter som lider av olika patologier. Under varje interaktion drog jag slutsatsen att läkemedelsterapeutisk behandling inte räckte och att det var därför nödvändigt att utforska patientens historia för att utveckla åtgärder för att uppnå det ”efterlängtade tillståndet av välbefinnande.”
Detta fick mig att inse att regelverk och lagar bör inramas av begreppet ”hälsa” som inte bara tillhandahåller tjänster, behandling eller utrustning utan också påverkas av många faktorer. Jag insåg att jag behövde få ett helhetsperspektiv för att kunna erbjuda bättre lösningar.

Politiska tillämpningar bör bygga på evidensbaserad praktik; annars riskerar vi att utveckla åtgärder som är meningslösa eller ”statiska”. Global hälsa ger mig detta perspektiv genom att kombinera forskning, etik och policy för att bredda min praxis som apotekare från en läkemedelscentrerad vårdgivare till en befolkningsfokuserad global vårdpersonal.

Vad fick dig att välja att studera global hälsa vid just Uppsala universitet?

För det första är masterprogrammet i global hälsa vid Uppsala universitet fokuserat på kvinnors och barns hälsa. Detta fokus är en av de viktigaste synsätten som innefattar flera olika globala hälsoutmaningar. För det andra erbjuder Uppsala universitet både medicinsk forskning och undervisning av hög kvalitet. Slutligen var möjligheten att delta i en praktik på IMCH viktig för mig eftersom den erbjuder en förstahandsupplevelse av hälsovårdssystem, institutioner och utbildningsstatus i en verklig situation.

Vilken del av programmet har du lärt dig mest från hittills, eller har varit den mest inflytelserika på din resa till global hälsa?

Den viktigaste delen av denna resa har varit att förstå hur sammankopplad global hälsa är. Från att ha sett globala hälsoteman som ”silor” till att förstå att de alla är grundläggande delar av ett globalt hälsopussel och hur denna cykliska koppling påverkar individens liv i alla åldrar. Särskilt bör jag säga att kurserna för forskningsmetoder och kursen i migrations hälsa har varit en av de mest inflytelserika delarna av mina studier. Jag hade också en mycket konstruktiv upplevelse inom antibiotikaresistensområdet under min praktikplats, där jag arbetade i en internationell organisation som har filialer i 5 olika kontinenter.

Vad är den bästa delen av att studera vid ett internationellt program?

Jag kan säga att detta har varit en av de mest givande och konstruktiva upplevelserna i mitt liv hittills. Att studera i ett internationellt program fick mig att komma och upptäcka en fantastisk stad med en unik akademisk livsstil och med fokus på hållbar utveckling. Dessutom erbjöd det möjligheter till kulturutbyte, vilket var viktigt för mig. Att interagera med andra gav mig möjlighet att dela min kunskap och uppleva effektivt tvärvetenskapligt lagarbete. Jag kunde bredda mina perspektiv och vårda min professionella utveckling, vilket är viktigt inom området global hälsa. Genom att utforska min klasskamrats erfarenheter och verkligheter kunde jag inte bara lära av dem utan upplevde personlig tillväxt inom akademin och som individ.

Vilket område av global hälsa intresserar dig mest eller vad är dina karriärförhopp / mål för framtiden inom global hälsa?

Jag tycker att alla områden inom Global Health är intressanta eftersom de är så sammanflätade. Mitt främsta forskningsintresse är global hälsopolitik. Resultatet av denna tvärvetenskapliga forskning är att ge råd, föreslå och utvärdera politik på olika nivåer i samarbete med olika institutioner: regeringar, privat industri, icke-statliga organisationer och akademi. Dessutom är jag intresserad av antimikrobiell resistens och mental hälsa. Två ämnen med hög relevans under COVID-19-pandemin.

Senast uppdaterad: 2021-03-08