Intervju med arbetsterapeuten Åsa Bergvall

Hur kom det sig att du ville bli arbetsterapeut?

En närstående tyckte att jag skulle söka in på den utbildningen då hen trodde att jag skulle passa som arbetsterapeut.

Hur kan en arbetsdag se ut?

Jag planerar mina dagar själv. Det brukar börja med att kommunicera med regionen kring de patienter som är inlagda och rapport med hemtjänst, sjuksköterska o fysioterapeut och följs sedan av hembesök och dokumentation. Hembesöken utförs antingen självständigt eller tillsammans med fysioterapeut och kan innefatta bedömning av boendemiljö, förflyttningsförmåga och hjälpmedelsbehov eller olika former av åtgärder. Åtgärderna kan vara prova ut och förskriva hjälpmedel, ge råd kring anpassningar i bostaden, fallprevention, hjälpa till med ansökan om bostadsanpassningsbidrag samt handleda hemtjänstpersonal kring förflyttningar, hantering av hjälpmedel samt ergonomi.

Vad är det bästa med att jobba som arbetsterapeut?

Jag gillar variationen i arbetet, du vet aldrig vad dagen kommer att innehålla. Många gånger har man planerat något/några hembesök och behöver sedan planera om för att något mer prioriterat dyker upp. Vi arbetar mot alla typer av diagnoser och ena besöket kan vara en person med MS och nästa kan vara en som ska operera en höft, ena personen är 65 år och nästa är 96 år. Jag uppskattar också att alla patientmöten och de olika personligheter man möter i yrket. Det är många olika personlighetstyper du kan möta under en dag.  

Även kreativiteten i yrket är något som jag gillar. Eftersom jag arbetar i hemsjukvård behöver man ganska ofta vara kreativ och ”tänka utanför boxen” för att kunna få till rätt lösningar, för att få patientens vardag att funka. De gånger man har fått till en sådan kreativ lösning och patienten kan utföra aktivitet självständigt känner man hur viktigt min profession är för en fungerande vardag. De dagarna kan man gå hem och känna sig nöjd med sin arbetsdag.

Vilka utmaningar har du i ditt arbete?

Det uppstår ganska många etiska dilemman när man arbetar i patientens hem. Ibland kan patientens önskemål, närståendes önskemål och omvårdnadspersonalens önskemål komma i konflikt med varandra. Det är även en utmaning att kunna vara tydlig med sina bedömningar och kunna motivera till varför man rekommenderar vissa åtgärder eller säger nej till andra åtgärder som t.ex. vårdsäng eller elrullstol.

Hur ser samspel ut med andra yrkesgrupper på din arbetsplats?

Jag arbetar i team tillsammans med, i första hand, fysioterapeut, men även sjuksköterska och hemtjänst/omvårdnadspersonal ingår i teamet. Övriga som man har kontakt med inom yrket kan vara hjälpmedelskonsulent, hjälpmedelstekniker, handläggare bostadsanpassning, biståndshandläggare, arbetsterapeut och/fysioterapeut på Regionen, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut på korttidsplats samt ibland arbetsterapeut och/eller fysioterapeut på särskilt boende för överrapportering.

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut i yrket?

De senaste åren har facket tryckt på kring karriärvägar inom kommunen. Som det ser ut just nu kan man söka sig vidare som hjälpmedelskonsulent, verksamhetschef, MAR eller äldreombudsman. Just nu är arbetsmarknaden god i Uppsala. Det finns många vakanta tjänster och arbetsgivarna söker med ljus och lykta efter personal.

Senast uppdaterad: 2023-05-30