Intervju med Eva Arnemo på Upplandsstiftelsen

Hur kom det sig att du ville bli arbetsterapeut?

När jag var ung hade jag väldigt svårt att veta vad jag ville utbilda mig till, men så kom jag på arbetsterapeut när jag var 23-24 år. Jag är så nöjd med mitt val av yrke!

Vad är det bästa med att jobba som arbetsterapeut?

Att jobba med det positiva i livet, att hitta lösningar för att vardagen ska fungera bättre. Det krävs förmåga att tänka kreativt, att vara intresserad av och kunna möta olika människor.

Vilka utmaningar har du i ditt arbete?

Det finns utmaningar, men med bra stöd av kollegor och chefer, så finns det alltid olika lösningar, så det känns bra.

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Jag är nu anställd som folkhälsostrateg på Upplandsstiftelsen, ett jobb som passar mig perfekt. Jag har ett omväxlande arbete och jag har förmånen att få jobba en hel del utomhus. Jag jobbar dels med att utveckla projekt inom folkhälsa både strategiskt, dels praktiskt utomhus tillsammans med olika grupper. Nu har vi t ex ett stort projekt för äldre, att med enkla uteaktiviteter i närnatur bidra till ökat välbefinnande. Jag jobbar också med tillgänglighet i naturområden för att fler ska kunna njuta av att komma ut i naturen. Både med den fysiska miljön men även att se till att det finns tillgänglig information.

Hur ser samspel ut med andra yrkesgrupper på din arbetsplats?

Jag har ett bra samarbete och fint stöd både från mina kollegor och vår politiska styrelse på Upplandsstiftelsen men också med många olika tjänstepersoner ute i kommunerna och med olika organisationer i länet.

Senast uppdaterad: 2023-05-30