Intervju med Matilda

Hur kom det sig att du ville bli arbetsterapeut?

Min mamma tipsade mig om arbetsterapeutyrket, hon hade mycket kontakt med arbetsterapeuter på sitt jobb. Jag läste på lite om vad en arbetsterapeut gör och kände att det kanske kunde vara något för mig.

Hur kan en arbetsdag se ut?

Jag arbetar på strokemottagningen och min arbetsdag brukar börja med remissgenomgång tillsammans med min fysioterapeutkollega. Vi accepterar remisser och bokar in patienter för uppföljning hos oss efter att de legat inlagda på avdelning för antingen en TIA eller stroke. Jag har oftast två nybesök/uppföljningar på förmiddagen. Två förmiddagar i veckan gör jag körbedömningar på strokepatienter. På eftermiddagen har jag 2-3 träningspatienter som kommer till mottagningen för träning tillsammans med mig och min fysioterapeutkollega. Vi har även lite olika grupper som vi leder, till exempel Qigong och handgrupp.

Vad är det bästa med att jobba som arbetsterapeut?

Det bästa med att vara arbetsterapeut är mötet med alla patienter. Att kunna få hjälpa dem till ett mer självständigt liv. Otroligt tacksamt arbete.

Vilka utmaningar har du i ditt arbete?

Utmaningen men också det roligaste i mitt arbete är att vara en kameleont i mötet med patienterna, man måste anpassa sig efter vem man har framför sig.

Hur ser samspel ut med andra yrkesgrupper på din arbetsplats?

Vi arbetar i nära samarbete med framför allt fysioterapeuterna men teamar även ihop oss med undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, kuratorer och logopeder i våra respektive team.

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut i yrket?

Min chef är mycket mån om kompetensutveckling och det får vi genom att vi omvärldsspanar, åker på studiebesök, deltar på olika konferenser/utbildningar för att på så sätt skaffa oss mer kunskap/erfarenhet och utveckla oss inom arbetsterapi och för min del strokerehabilitering. Arbetsmarknaden för arbetsterapeuter är mycket bra just nu då det råder brist på arbetsterapeuter. Det finns ett skriande behov av arbetsterapeuter.

Senast uppdaterad: 2023-05-30