Programmets upplägg

Det nya arbetsterapeutprogrammet om 180 hp vid Uppsala universitet omfattar sex terminer som består av både teoretisk, praktisk och verksamhetsförlagd utbildning. Programmet leder till en arbetsterapeutexamen som är en yrkesexamen samt en kandidatexamen.
 
Information om de specifika kurserna som ingår i programmet kommer under hösten 2023.

Senast uppdaterad: 2023-05-30